Banner Tiếng việt
      
   LIÊN KẾT
Liên kết trang efitri
Liên kết hải quan việt nam
Liên kết đảng cộng sản Việt Nam
Liên kết bộ tài chính
Liên kết thuế Việt Nam
Liên kết kiểm toán việt nam
 
Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp (Enterprise Credit Rating Appraise Science Center, viết tắt là CRC).
 
Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học cấp trung ương có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước.
 

 
Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 590/QĐ-LHH ngày 03/5/2007 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000 và năm 2013), được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A-666 ngày 14 tháng 05 năm 2007. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ướt số 611/ ĐKMD và mẫu dấu nổi số 620/ ĐKMD kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2007.

 

Trung tâm là một tổ chức khoa học và công nghệ, có chức năng tập hợp lực lượng cán bộ khoa học để nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, và thực hiện các dịch vụ khoa học tín nhiệm doanh nghiệp. Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động của CRC góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Tổ quốc.

 

Hoạt động chính của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp là thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, một hoạt động mới tại Việt Nam. Hoạt động này không phải là hoạt động trao tặng giải thưởng; hoạt động công bố thông tin tín dụng; hoạt động xếp hạng tín nhiệm. Hoạt động thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở đánh giá tổng thể trên tất cả các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp dựa trên sự phân tích khoa học nhằm bảo đảm rằng không còn ẩn chứa các rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp được cấp các loại tài liệu chứng nhận tín nhiệm, chứng thư thẩm định tín nhiệm.

 

1.         Tài chính và các vấn đề có liên quan;

2.         Quản trị rủi ro kinh doanh;

3.         Tranh chấp, khiếu kiện trong nước và quốc tế của doanh nghiệp;

4.         Năng lực lãnh đạo, quản lý;

5.         Lao động và chế độ đãi ngộ đối với người lao động;

6.         Phát triển thương hiệu và uy tín sản phẩm dịch vụ;

7.         Phát triển bền vững doanh nghiệp;

8.         Thị trường và hệ thống quan hệ khách hàng;

9.         Trách nhiệm hỗ trợ xã hội;

10.       Bảo vệ môi trường sinh thái;

11.       Đào tạo và nâng cao chuyên môn lao động;

12.       Chiến lược phát triển doanh nghiệp;

13.       Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp;

14.       Hệ thống quản lý chất lượng;

15.       Hợp tác quốc tế và uy tín quốc tế.

 
Như vậy, hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động công bố thông tin tín dụng; hoạt động xếp hạng tín nhiệm mới chỉ đáp ứng được một phần vấn đề 1-Tài chính và các vấn đề có liên quan mà không bao hàm rộng rãi theo 15 tiêu chí đánh giá tổng quát của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp; Tại sao vậy? Xin lý giải tóm tắt như sau:

-     Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính chỉ nhằm đưa ra ý kiến về tính trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về báo cáo tài chính mà không bao hàm tất cả. Trong khi đó, báo cáo tài chính đã được kiểm toán chỉ là một yếu tố để xem xét, đánh giá khi tiến hành thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp;

-     Hoạt động công bố thông tin tín dụng cũng như hoạt động xếp hạng tín nhiệm là dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm để phân tích, nhận định và xếp hạng về khả năng thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, tổ chức. Như vậy các hoạt động này chỉ xem xét giải quyết trên phạm vi hẹp là các khoản nợ, hẹp hơn cả hoạt động kiểm toán. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp sử dụng công nghệ thẩm định được quốc tế chấp nhận rộng rãi. Các hoạt động này nhằm nâng cao uy tín cho các doanh nghiệp khi được thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, góp phần công khai, minh bạch thông tin.

 

Quy mô hoạt động của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp trên toàn quốc Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội, và văn phòng phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hướng phát triển trong tương lai:

 

Trung tâm phấn đấu trở thành một tổ chức nghiên cứu, đào tạo và thẩm định có uy tín, hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam trong lĩnh vực: quản trị kinh doanh, kế toán, kế toán, tài chính, thẩm định giá, thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp. Hợp tác với các tổ chức, trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu và đào tạo thuộc các lĩnh vực: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, thẩm định giá, tín nhiệm doanh nghiệp. Trung tâm phấn đấu trở thành một tổ chức tín nhiệm doanh nghiệp doanh nghiệp đầu ngành có uy tín tại Việt Nam và khu vực, có quan hệ chặt chẽ với một số tổ chức tín nhiệm doanh nghiệp quốc tế. Phấn đấu để được một tổ chức tín nhiệm doanh nghiệp quốc tế công nhận về mặt chất lượng.

 

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng phục vụ, thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, coi trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức. Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống công nghệ thẩm định quốc tế của Trung tâm để Trung tâm hoạt động có hiệu quả, uy tín, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp một cách tốt nhất.

 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp:

 

- Hội đồng (gồm: các ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch)

- Ban lãnh đạo (gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng)

- Hội đồng Khoa học (gồm: các ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký)

- Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp có đơn vị thuộc và trực thuộc:

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Thẩm định

+ Văn phòng phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

NĂNG LỰC CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Các cán bộ, viên chức của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp có trình độ, năng động và sáng tạo, hội tụ đầy đủ những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Các cán bộ, viên chức đã trải qua quá trình huấn luyện có hệ thống cả về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, luôn cập nhật đầy đủ các nội dung mới nhất của các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Bên cạnh đội ngũ cán bộ xuất sắc được đào tạo bài bản, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp còn có sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nước và nước ngoài đã trợ giúp cho lãnh đạo và cán bộ, viên chức Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp các kỹ năng quản lý cũng như nghiệp vụ chuyên sâu tiên tiến trong nước và quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp.

 

Hội đồng Khoa học của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định và lĩnh vực gần có liên quan.
 

BẢO HỘ

 

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 131907 và được cấp theo Quyết định số 17711/QĐ-SHTT, ngày 18/8/2009.

 

Mọi doanh nghiệp, tổ chức được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp các loại tài liệu chứng nhận tín nhiệm, chứng thư thẩm định tín nhiệm đều có quyền yêu cầu được cung cấp logo và đương nhiên được phép in logo trong các tài liệu phục vụ yêu cầu quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức mình.
 

 
   CỘNG ĐỒNG NÓI VỀ CRC
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Tỷ giá
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Thời tiết
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Số lượng truy cập: 1005751
Đang truy cập: 1
TRUNG TÂM KHOA HỌC THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP
          
Trụ sở chính:
Địa chỉ:        Số 5, ngách 19/15 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát,
                   quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Văn phòng miền Bắc:
Địa chỉ:        Tầng 3, số 112 ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát,
                   quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Thông tin khác:
Tel:              04 36658894    Hotline:   0937278999
Fax:             04 36648053    Website: www.crc.vn
Email:          thamdinh@crc.vn / hanhchinh@crc.vn
Tài khoản:    10201.0001111700.2 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,
                   chi nhánh Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Tài khoản:    946.03.036 - Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội